Poklicno združenje INTRALP vključuje  visoko strokovno usposobljene konferenčne tolmače in prevajalce z večtisočdnevno delovno prakso na različnih znanstvenih, strokovnih in pravnih področjih, specializirane za teme, ki se nanašajo na  hribovsko, okoljsko in prometno problematiko ter na prostorsko planiranje.

Od leta 2002 dalje, ko je nastalo, da bi lahko ustreglo  vse pogostejšim  potrebam pomembnih institucionalnih naročnikov, ki delujejo v Alpah,  je združenje INTRALP aktivno na nacionalni in mednarodni ravni na področju posvetov, znanstvenih kongresov, strokovnih seminarjev in pogajalskih srečanj, za katere zagotavlja  skupino izredno izkušenih konferenčnih tolmačev in prevajalcev.  

    Dolgoletne izkušnje, stalno izpopolnjevanje terminološkega znanja za posamezna področja in sposobnost prevajanja besedil upoštevajoč tudi kulturne posebnosti so glavne značilnosti, zaradi katerih smo absolutno konkurenčni na področju kakovosti in odličnosti nudenih storitev.

STORITVE INTRALPA

Tolmačenje:
• Simultano tolmačenje
• sprotni prevod govorčevega
besedila Konsekutivno tolmačenje
• izmenično tolmačenje) Chuchotage
• šepetano tolmačenje na uho poslušalca
Tolmačenje s prenosno napravo
Infoport (vodeni ogledi, manjše
delovne skupine)

Prevajanje:
• Strokovni, znanstveni in pravni
prevodi pravno in znanstveno
področje

Jezikovno svetovanje in usklajevanje:
• Pregled in preverjanje skladnosti
prevodov v različne jezike

Terminološke raziskave:
• Sestava strokovnih glosarjev,
terminološke zbirke