Sodelavci INTRALPA prevajajo in tolmačijo v svoj materin jezik?
Da.

Kako lahko dobim predračun za storitve?
Za predračun lahko prosite po elektronski pošti ali po telefonu. Če gre za pisni prevod, je za natančnejšo določitev cene bolje, da vnaprej posredujete INTRALPU izvod gradiva, ki ga je potrebno prevesti (datoteko, papirnato gradivo, zgoščenko). Poleg cene bo predračun  obsegal tudi točen opis storitve in plačilne pogoje.

Kako se računa cena za simultano tolmačenje?
Na ceno za tolmačenje vplivajo različni dejavniki:

  • trajanje storitve, ure dela
  • predvideni jeziki
  • strokovnost teme
  • po želji oprema za konferenčno tolmačenje

Morebitni stroški potovanja in bivanja za storitve na terenu bremenijo naročnika.

Kako se računa cena za prevajanje?
Na ceno prevajanja vplivajo različni dejavniki:

  • dolžina besedila
  • zahtevani jeziki
  • strokovnost besedila
  • nujnost storitve

V kolikem času lahko zagotovite prevod?
Rok za predajo prevoda je odvisen od dolžine in strokovnosti besedila. Glede na specifične želje stranke bo po pregledu gradiva INTRALP že v predračunu predvidel tudi rok za predajo. Na posebno željo in seveda tudi po višji ceni lahko organiziramo skupino prevajalcev in s tem skrajšamo predvidene roke.

Kdo mi zagotavlja, da bo moje besedilo pravilno prevedeno?
Za prevod besedila je zadolžen visoko strokovno usposobljen prevajalec, ki je izbran glede na materin jezik in na strokovno specializacijo. Za zagotovitev absolutne kakovosti dela da INTRALP prevedeno besedilo pregledati še enemu prevajalcu. 

Kako zagotavljate zaupnost gradiva?
Konferenčni tolmači in prevajalci so dolžni zagotavljati zaupnost vseh informacij. Na željo stranke lahko INTRALP pridobi tudi podpisano izjavo o zaupnosti.